O mně

Jsem lektorkou německého jazyka, která našla zalíbení v jazykové výuce a v koučinku. Stejně jako já i mí klienti oceňují profesionalitu, efektivitu, flexibilitu a pochopitelně i zábavnost mých kurzů.

Německý jazyk vyučuji od roku 2006, on-line výuce se intenzivně věnuji od roku 2012. Navštěvovala jsem česko-německé gymnázium, vystudovala jsem PedF UK a mou lásku k výuce německého jazyka bezpochyby prohloubil i můj studijní pobyt v Berlíně (SRN).

Díky mým zkušenostem a vývoji technologií je dnes on-line výuka zcela srovnatelná s prezenční výukou. Pomáhám mým klientům intenzivně se připravit jak na zkoušky, tak na pracovní pohovor, či na jinou pro ně důležitou událost. Snažím se v nich vyvolat přirozený zájem o německý jazyk, aby se učili i nevědomě a především, aby je výuka bavila. Záleží tedy jen na samotném klientovi, jakou formu výuky si zvolí, co je mu příjemnější a co je pro něj vhodnější a časově možné.

Kdo jsou moji studenti?

Mezi mé studenty patří nejčastěji…

Proč pracovat právě se mnou?

Martina Dvořáková

Němčina je součástí mně samotné. Denně se pohybuji mezi rodilými mluvčími,….

Moje vzdělání a zkušenosti

 • Mit Texten motivieren (Hueber, Praha 2008)
 • Metodika výuky pokročilých – práce s učebnicí Ziel (Hueber, Praha 2008)
 • better ways – konference pro učitele cizích jazyků (Glossa, Praha 2008)
 • Obchodní němčina (Skřivánek, s.r.o., 2009/2010)
 • Finanzdeutsch u. Bankwesen (Skřivánek, s.r.o., 2010/2011)
 • Metody aktivizace žáků (Hueber, Praha 2011)
 • Hravé recepty pro rozvoj konverzace (SGUN, Praha 2011)
 • Jak realizovat česko-německé projekty (Tandem, Tachov 2012)
 • Nové přístupy a metody ve vyučování NJ (Hueber, Praha 2012)
 • Das etwa andere Deutsch: Jugendsprache 2012 (GI, Praha 2012)
 • Deutsch-Tschechischen Rechtsfestival (PRF UK, Passau/ Praha 2013)
 • Jazyková animace motivující žáky ZŠ a reálných škol k volbě německého jazyka resp. Českého jazyka (Tandem, Beroun 2013)
 • Future Classroom Lab course: Creative use of multimedia and devices in the classroom (Brussel, 2013)
 • Rozvojem nadaných žáků k rozvoji celé školní třídy (EDWORK o.s., Říčany 2014)
 • Specifické poruchy učení (DYS-centrum, Říčany 2014)
 • Fokus Grundschule (GI, Dresden/ Praha 2014/2015)
  Die Fertigkeit Schreiben im Unterricht, Interaktive und motivierende übungen und Aufgaben zur Entwicklung der Schreibkompetenz (GI, Praha 2014)
 • Hodnotitel ústní zkoušky – německý jazyk (Cermat, Praha 2015)
 • Angličtina pro žáky, které učení nebaví (VISK, Kolín 2015)
  Deutsch als Fremdsprache C2 (GI Hamburg, 2015)
 • Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí či měst a mimoškolně aktivní subjekty v rámci partnerství měst a obcí (Tandem, Říčany 2015)
 • Konference „Kreativně k jazykové výuce“ (DZS, Praha 2016)
  Autentické materiály (Klett, Praha 2016)
 • Den učitelů německého jazyka (SGUN, Praha 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Mezinárodní konference AJŠ „Moderní přístupy ve výuce jazyků“ (AJŠ, Praha 2015, 2016; 2017; 2018)
 • Deutsch für Jugendliche, DLL 10 (GI, 2021)

Česko-německá setkání mládeže (spolupráce s partnerským městem Grabow) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, města Říčany a Grabow:

 • První krok (Říčany, únor 2016)
 • Společně objevovat nové břehy (Baltské moře, srpen 2016)
 • Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít? (Lipno, 2018)
 • „Vesnice=Nuda? Velkoměsto=Zábava? – Musíme si promluvit! (Mirrow, 2019)

Kde mě najdeš?

 • Přidejte se do Facebookové skupiny s názvem Sprachatelier Martina
 • Poslechněte si můj podcast
 • Přečtěte si blog
 • Podívejte se na můj LinkedIn profil
 • Potkejme se na Instagramu
 • Mrkněte na můj e-book xxxx, který je ZDARMA

máte otázky?