Můj příběh

mise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

vize

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

hodnoty

učení mě prostě baví

Jsem lektorkou německého jazyka, která našla zalíbení v jazykové výuce a v koučinku. Stejně jako já i mí klienti oceňují profesionalitu, efektivitu, flexibilitu a pochopitelně i zábavnost mých kurzů.

Dříve však on-line výuka nebyla tak žádaná, jako je tomu dnes. Přesto jsem však měla štěstí, že jsem své první skype lekce měla již v roce 2012, kdy tento druh výuky nebyl ještě tak běžný a oblíbený. Většina mých klientů upřednostňovala prezenční lekce a o on-line výuku příliš nestáli.

V již zmíněném roce však ještě neexistovalo nepřeberné množství aplikací, programů a stránek, které v současné době dělají on-line výuku tak atraktivní. Příprava výuky v dané době byla tedy velmi náročná. Abych si práci trochu usnadnila a zpestřila, navštěvovala jsem řadu seminářů (v ČR i SRN), kde jsem získávala výborné tipy a nápady, které jsem ve své výuce vždy obratem zužitkovala.

Řada klientů však více a více řešila nedostatek času, němčinu se chtěli naučit co nejlépe za co nejkratší dobu. Často měli motivaci pracovní, studijní či osobní. Mnohdy žili v jiném městě nebo dokonce i v jiném státě. Vytvořit tedy pro obě strany vyhovující výukový plán nebylo vždy zcela jednoduché.

Postupně se tedy on-line výuka stala jednou z alternativ. Vyučovala jsem tedy nejen prezenčně, on-line, ale často byly kurzy i kombinované, podle časových možností klienta. Někteří využívali i koučinku a částečně se němčinu učili sami (pod mým vedením), což jim ušetřilo nejen čas, ale i peníze. Při výuce každého jazyka platí zlaté pravidlo, nejde ani tak o to jak dlouho se učím, ale spíše o to jak často.

V roce 2016 se narodil můj první syn. V daném okamžiku jsem začala vyučovat výlučně on-line (v současnosti vyučuji opět i prezenčně). Někteří klienti, kteří nikdy nechtěli on-line výuku však o hodiny se mnou nechtěli přijít, což mě pochopitelně velmi zahřálo u srdce a začali se se mnou učit přes skype. A dnes si někteří z nich nemohou výuku vynachválit a již se k prezenční výuce ani nevrátili. Já sama se takto (více než 8 let) učím angličtinu, kdyby nebyla možná on-line výuka, nebylo by pro mě možné se anglickému jazyku se dvěma malými dětmi věnovat. Možná i to mi bylo inspirací pro to, že jsem si on-line výuku tak oblíbila.

Německý jazyk vyučuji od roku 2006, on-line výuce se intenzivně věnuji od roku 2012. Navštěvovala jsem česko-německé gymnázium, vystudovala jsem PedF UK a mou lásku k výuce německého jazyka bezpochyby prohloubil i můj studijní pobyt v Berlíně (SRN).

Díky mým zkušenostem a vývoji technologií je dnes on-line výuka zcela srovnatelná s prezenční výukou. Pomáhám mým klientům intenzivně se připravit jak na zkoušky, tak na pracovní pohovor, či na jinou pro ně důležitou událost. Snažím se v nich vyvolat přirozený zájem o německý jazyk, aby se učili i nevědomě a především, aby je výuka bavila. Záleží tedy jen na samotném klientovi, jakou formu výuky si zvolí, co je mu příjemnější a co je pro něj vhodnější a časově možné.

máte otázky?

F.A.Q.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.